Kotizacije i smještaj

KOTIZACIJE

-

Kotizacija

Do 15.07.2021.

Specijalist

1.200,00 HRK (approx. 159 EUR)

Specijalizant

800,00 HRK (approx. 106 EUR)

Izlagač/Sponzor

500,00 HRK (approx. 66 EUR)

 

Kotizacija

Do 15.07.2021.

Od 16.07.2021. i na dan održavanja

Od 01.12.2021. i na dan održavanja

Specijalist

1.200,00 HRK (cca 159 EUR)

1.500,00 HRK (cca 199 EUR)

Specijalizant

800,00 HRK (cca 106 EUR)

1.000,00 HRK (cca 132 EUR)

Izlagač/Sponzor

500,00 HRK (cca 66 EUR)

500,00 HRK (cca 66 EUR)

 

Registracija će se smatrati potpunom ukoliko su i prijava i uplata zaprimljene do navedenih rokova. U slučaju da prijava i uplata nisu zaprimljene do navedenih rokova, obračunat će se sljedeći važeći iznos kotizacije.

Kotizacija uključuje:

 

SMJEŠTAJ

Rezervacija smještaja za ovaj događaj bit će dostupna uskoro.

SMJEŠTAJ

-

Hotel

Jednokrevetna soba

Dvokrevetna soba

Popunjenost

The Westin Zagreb

850,00 HRK (cca 113 EUR)

930,00 HRK (cca 123 EUR)

SLOBODNO

Cijene smještaja su izražene u kunama, po sobi dnevno i uključuju doručak, PDV i boravišnu pristojbu.

Dodatak na kotizaciju bez smještaja

Sudionici koji ne koriste uslugu smještaja, obavezni su platiti dodatak u iznosu od 880,00 HRK koji uključuje:

  • Radni ručak
  • 3 pauze za kavu
  • PDV

 

Važno

Smještaj će biti potvrđen nakon primitka uplate.
Rok za prijavu i plaćanje: 01.08.2021.
Nakon ovog datuma nismo u mogućnosti garantirati raspoloživost smještaja.

IDI NA PRIJAVU ZA DOGAĐAJ