Program događanja

Program

Veličina programa: 2.12 MB. Posljednji put je ažuriran: 31.08.2021., u 09:33 sati.

PROGRAM DOGAĐANJA | PREUZIMANJE

Program će biti postavljen uskoro.

 

Knjiga sažetaka - Cardiologia Croatica 9-10/2021

 

Teme
 1. Mitralna valvula / izazovi dijagnostike
  a) Mitralna stenoza
  b) Primarna mitralna insuficijencija
  c) Sekundarna mitralna insuficijencija

 2. Mitralna valvula / izazovi liječenja
  a) Perkutano liječenje mitralne stenoze
  b) Kirurško liječenje mitralne stenoze
  c) Perkutano liječenje mitralne insuficijencije
  d) Kirurško liječenje mitralne isnuficijencije
  e) Liječenje koronarne bolesti kod mitralne insuficijencije
  f) Liiječenje zatajenja srca

 3. Aortna valvula / izazovi dijagnostike
  a) Aortna stenoza
  b) Aortna insuficijencija

 4. Aortna valvula / izazovi terapije
  a) Perkutano liječenje aortne stenoze
  b) Kirurško liječenje aortne stenoze
  c) Kirurško liječenje aortne insuficijencije
  d) Liječenje koronarne bolesti kod aortne stenoze

 5. Trikuspisna valvula/izazovi dijagnostike
  a) Trikuspisna stenoza
  b) Trikuspisna insuficijencija

 6. Kombinirane valvularne greške

 7. Prirođene valvularne greške

 8. Antikoagulacijska terapija

 9. Poremećaji srčanog ritma u valvularnim bolestima

 10. Praćenje i rehabilitacija bolesnika prije i nakon korekcije valvularnih bolesti