Preliminarni organizacijski i znanstveni odbor

ORGANIZATOR KONGRESA
Radna skupina za bolesti srčanih zalistaka Hrvatskog kardiološkog društva

PREDSJEDNICA KONGRESA
Doc.dr.sc. Jozica Šikić

TAJNIK KONGRESA
Dr. Zrinka Planinić

ORGANIZACIJSKI ODBOR
Daria Baković; Joško Bulum; Nikola Bulj; Jasna Čerkez Habek; Maja Čikeš; Diana Delić Brkljačić; Edvard Galić; Mario Ivanuša; Tomislav Jakljević; Sandra Makarović; Šime Manola; Davor Miličić; Diana Rudan; Alen Ružić; Kristina Selthofer-Relatić; Jozica Šikić; Krešimir Štambuk; Vjekoslav Tomulić; Dražen Zekanović

ZNANSTVENI ODBOR I POZVANI PREDAVAČI
Daria Baković (HR); Bojan Biočina (HR); Margarita Brida (HR); Joško Bulum (HR); Nikola Bulj (HR); Matjaž Bunc (SLO); Francesco Burzotta (ITA); Katica Cvitkušić Lukenda (HR); Jasna Čerkez Habek (HR); Maja Čikeš (HR); Diana Delić Brkljačić (HR); Edvard Galić (HR); Hrvoje Gašparović (HR); Petra Grubić Rotkvić (HR); Irzal Hadžibegović (HR); Maja Hrabak Paar (HR); Mario Ivanuša (HR); Wael Jaber (USA); Tomislav Jakljević (HR); Alan Jelić (HR); Ivana Jurin (HR); Ante Zvonimir Korda (HR); Mila Kovačević (SRB); Goran Krstačić (HR); Tomislav Letilović (HR); Lionel Leroux (FRA); Daniel Lovrić (HR); Eduard Margetić (HR); Sandra Makarović (HR); Šime Manola (HR); Matija Marković (HR); Igor Medved (HR); Davor Miličić (HR); Viktor Peršić (HR); Bernard Prendergast (UK); Vjekoslav Radeljić (HR); Vlatka Rešković Lukšić (HR); Vesna Rudan (HR); Igor Rudež (HR); Frane Runjić (HR); Alen Ružić (HR); Kristina Selthofer-Relatić (HR); Boško Skorić (HR); Boris Starčević (HR); Mira Stipčević (HR); Dean Strinić (HR); Željko Sutlić (HR); Jadranka Šeparović Hanževački (HR); Jozica Šikić (HR); Tomislav Šipić (HR); Krešimir Štambuk (HR); Vjekoslav Tomulić (HR); Matias Trbušić (HR); Jose Luis Zamorano (ESP)